ייעדים

חלק ראשון

בית-הספר היסודי ממלכתי "אפק" ממוקם בעיר ראש-העין. עד לסוף שנות השמונים היה היישוב מאופיין באוכלוסייה חד גונית, עולים מתימן, שהגיעו בשנות החמישים לארץ בעליית מרבד הקסמים. בתחילת שנות ה- 90 (1992) עברה ראש-העין מהפכה דמוגרפית.
קראו עוד

חלק שני

הערך הראשון החשוב והבולט, המודגם הלכה למעשה באוכלוסיית בית-ספרנו היינו ערך קבלת השונות. בבית-ספר "אפק" משולבים תלמידי החינוך המיוחד מכל שכונות העיר כחוויה חיובית של יופי ומגוון.
קראו עוד

חלק שלישי

ב "אפק", תהליכי למידה נטמעים כערך, בקרב המורים התלמידים וההורים. המחשב משמש ככלי לחשיבה אינטלקטואלית משותפת, ובאינטרנט אנו מיישמים שימוש במאגרי מידע ושותפים (תלמידים ומורים) לקהילות למידה.
קראו עוד

חלק רביעי

בבית-הספר נהוגה, גישה חינוכית המכירה בקיומה של שונות בין בני אדם ומאמינה שתפקידו של בית-הספר להיענות לשונות זו תוך התאמת הסביבה הלימודית לצורכי הלומדים ולדרישות תוכנית הלימודים.
קראו עוד

חלק חמישי

תלמידי בית-ספר "אפק" מאמצים את נחל רבה כחלק מראייה חינוכית כוללת השמה את הקשר בין הילד לסביבתו הטבעית במרכז ההוויה החינוכית בבית-הספר. אנו שואפים לפתח אצל תלמידנו, מעורבות חברתית-פוליטית לנעשה סביבם ולעודד אקטיביזם ערכי-סביבתי-חברתי.
קראו עוד
חזרה למעלה