הממצא הארכיאולוגי באתר עזבת צ'רטה:

אתר זה נמצא בגבעה המזרחית בסמוך לבית העלמין בראש העין (נ"צ 1680, 1466) ואין לבלבל אותו עם אפק – אנטיפטרוס, העיר הקדומה והגדולה השוכנת בסמוך למעיינות הירקון, מערבית לראש העין.
 
החפירות במקום נוהלו בין השנים 1976 – 1978 כחלק מסקר ארכיאולוגי באזור כולו וכהכנה לקראת היישוב העירוני שעתיד היה לקום (מקובל לבצע חפירות באתרים שבהם מתוכננת בנייה). הממצאים מעידים על יישוב התנחלות ישראלי, כנראה אחת ממשפחות שבט אפרים או מנשה.
 
בתקופה מאוחרת יותר הפך המקום גבול ההתיישבות הישראלית בהר. באתר נתגלו שלוש שכבות ארכיאולוגיות החל מהמאה ה-13 וה- 12 לפני הספירה. בשכבה זו שרידים מועטים. השכבה השנייה, שהיא העיקרית והחשובה, מעידה על יישוב ישראלי מתקופת השופטים (סביב 1150 לפני הספירה), עם מבנה מרכזי וייחודי לבנייה הישראלית בתקופה, מה שקרוי בית ארבעת המרחבים.
 
בשטח שבין הבניין העיקרי, הוא בית ארבעת המרחבים ומבנים אחרים בהיקף הגבעה, נתגלו עשרות בורות ממגורה, שנועדו ככל הנראה לאיסום גרעיני תבואה. בתוך אחת הממגורות הללו (ממגורה 605) נתגלה האוסטרקון החשוב על ידי נער צעיר, שהיה מתנדב במשלחת החפירה של אוניברסיטאות תל-אביב ובר אילן.
 
מנהל החפירות במקום היה ד"ר ישראל פינקלשטיין, בשנים 1976 – 1978.האתר שוחזר נוקה ושלט הסבר הוצב במקום, אולם פגעי אדם מכוונים ופגעי הטבע והזמן לא מותירים כיום עדות מרשימה לאתר חשוב זה. רשות הגנים הלאומית בשיתוף רשות העתיקות מייעדות את המקום לשיקום ושיחזור בעתיד.
חזרה למעלה