אודות היום

יום מערכת בגן לאומי "תל-אפק"

ההערכות ליום המערכת כללה מיפוי הוראתי של המקום, זיהוי תופעות שיש להם קשר לנושאים הנלמדים בכיתות והחלטה על תחנות לימוד, מקומות שבהם יש תופעה בולטת המאפשרת המחשה והתנסות.
 
לתחנות הלימוד תיכננו וכתבו צוותי ההוראה יחידות לימוד מותאמות לגיל התלמידים בנושאים שונים ומגוונים. הצוות החינוכי של בית-הספר ביקר באתר פעמיים, פעם אחת לצורך הכרות ותכנון ופעם שנייה לצורך בדיקת יחידות ההוראה, ארגון ותכנון הפריטים הדרושים להוראה-למידה במקום. הצוות תכנן יחידות לימוד במגוון של דיסציפלינות כגון: ספרות, חשבון, הנדסה, מדע וטכנולוגיה, אמנות, מוסיקה, אנגלית, חינוך גופני.
 
התנסות הילדים בסביבה הטבעית במגוון נושאים הייתה אטרקטיבית ושונה, היה בה משום חוויה חדשה של למידה ויצירה בתוך הטבע. המעבר אל מחוץ לכתלי הכיתה אפשר לתלמידים רבים למידה מסוג שונה, למידה בלתי פורמלית בעלת ערך מוסף. בשטח נחשפו התלמידים להיסטוריה והמורשת של המקום באמצעות עזרי הוראה כגון השילוט שבמקום, לשיטות מדידה קדומות באמצעות עזרים ייחודיים למקום כגון אבני הבנייה, לדרכים להפקת אנרגיה, ליצירה של כלים מוסיקליים ועוד.
 
כהכנה ליום הפעילות התנסו כלל התלמידים בשיעורי הכנה שהתקיימו בבית-הספר בכיתות הלימוד ובחצר בית-הספר, כל מורה בחרה את המיקום לפעילות בהתאמה לתכנים של השיעור. ביום הפעילות התכנסו כל תלמידי בית-הספר, הצוות החינוכי והמלווים בחצר בית-הספר. אחד עשר אוטובוסים יצאו משערי בית-הספר לכיוון הגן הלאומי, הנמצא מזרחית לרה"ע. בגן הלאומי הוכנו אבטחה ושרותי עזרה ראשונה למקרי חירום. התלמידים שהגיעו לגן הלאומי הלכו לתחנות הלימוד שנקבעו ובמהלך יום הפעילות למדה כל כיתה שלושה שיעורים בנושאים שונים. בהוראת השיעורים נטלו חלק כלל מורי בית-הספר, מחנכים ומורים מקצועיים. בסיום שלושת השיעורים, התכנסו כל התלמידים ברחבת הדשא המרכזית בכניסה לגן הלאומי והאזינו למופע מוסיקלי ייחודי שהיווה סיום מעניין וחווייתי ליום הפעילות.
 
סיכום תהליך ההוראה למידה הערכה התקיים בכיתות הלימוד בבית-הספר עם צוות המורים והתלמידים. בנוסף נערך שיח אודות הממצאים והתובנות שעלו בהתנסות החוץ בית-ספרית בקרב התלמידים והמורים לקבלת משוב על דרך ההוראה למידה החוץ כיתתית.
 
מתוך רשמים מילוליים והתנהגותיים ניכר היה כי הילדים נהנו מאד מחוויית הלמידה החוץ בית ספרית ונתרמו ממנה 94% מהתלמידים ציינו שהיו רוצים להשתתף בעוד יום פעילות מסוג זה.
 
יום מערכת ליום הפעילות בגן הלאומי "תל-אפק" (אנטיפטריס)
בתאריך 09.10.05
 
מצורף בזה מערכת שעורים ליום הפעילות במבצר אפק - אנטיפטרוס.
נשמח לקבל את תגובתך למערך השעורים.
 

נשמח לקבל את תגובתך למערך השעורים.

שם המורה

כיתה

נושא

מלכה רוטשילד

א'1

חשבון – מניה עד 10 פריטים בשמורה.

ימית ברנס

א'2

משימות שדורשות הכללה – לאסוף דברים ירוקים / לא טבעיים וכו', אח"כ שאילת שאלות.

אורנה אברהם

א'3

פונולוגיה בשמורה, מה מתחיל ב...

אילנה לוי

ב'1

מילון מושגים בטבע.

אילנית בוקר

ב'2

פעילות בנושא חושים.

אביטל יעקובי

ב'3

לימוד השיר "בחודש תשרי" ומאפייני הסתיו.

יהלום לוי

ג'1

פעילות – חיפוש – שרידים של תל + שעור נוסף למושג – תל.

שמחה כתב דוידיאן

ג'2

תל-אפק (מקום מושך להתיישבות)

רונית גיבורי

ד'1

סימני התחלקות

איריס בוצר

ד'2

א'-ב' פנימי ושיטות מיון + שעור נוסף – גורמי טבע במבצר.

רוני דיין

ה'1

המפה כבוחן המציאות

טובה גרוס

ה'2

צומת מים – טקסט מידעי

אסתי אליאן

ה'3

היקפים – מתמטיקה

אורלי בצלאל

ו'1

הנדסה – גופים ונפחים

רויטל ערמון

ו'2

תיאור נוף כתיבה יוצרת

אהובה רבינזון

ו'3

ציר הזמן – היסטוריה

אילנה שרון

ח"ג

מתקני נופש

עדי משהיוף

אמנות

ציור של עץ / או צבעי יסוד ומגוון צבעים

(תלוי בגיל התלמידים)

דבורה הירש

מוסיקה

כלי נגינה בטבע.

שרונה לוי

אנגלית

אוצר מילים בטבע.

מיכל עמר

ח"מ

הוראת המושג נוף ילדות (האיש ההוא / נתן זך)

גולדי

מדעים

חומרים ואנרגיה

 
 
 

 
חזרה למעלה