ביקורים מיוחדים

ביקור וועדת פרס חינוך תשע"א

ביקור נשיא המדינה תשע"א

פרס חינוך ארצי לרה"ע תשס"ט

ביקור השר להגנת הסביבה תשע"ג

ביקור השר להגנת הסביבה תשע"ג - סרטון

קראו עוד

ביקור שרת החינוך תשס"ט

ביקור ראש העיר תשע"ה

ביקור ראש העיר תשע"ו