בית ספר ניסויי לקיימות - מרכז הפצה

משרד החינוך והתרבות - גף ניסוי

גף ניסויים ויזמות פועל זה כעשור לעידודם של אנשי חינוך להיות גורם שותף ומשפיע על עיצוב מערכת החינוך.
 

תחומי הפעילות של גף ניסויים ויזמות כוללים:

פיתוח רעיונות חדשניים של אנשי חינוך ושל מוסדות חינוך ובחינת מידת התאמתם לאתגרים ולמדיניות הכוללת של משרד החינוך.
הכשרת מוסדות חינוך המבקשים להיות במערך מוסדות חינוך ניסויים.
 מיון, סיוע, הכוונה ובקרה של מוסדות החינוך הניסויים בתהליך ההתפתחות של הניסוי והבשלתו לכדי מודל חינוך שאפשר להפיצו במערכת החינוך.
פיתוח וקידום מנהל מוסד החינוך להוביל מוסד חינוך ניסויי ולקדם יזמות פורצת דרך.
גיבוש דרכים לקידום ופיתוח יכולות התלמידים, ולהעצמת הקהילה במעורבות ואחריות לחינוך.
ניהול והפקת ידע בתהליכי הניסוי, כמו: התפתחות הניסוי, חונכות מוסדות אחרים, הערכה ובקרה, תיעוד וניהול ידע, הוצאת ספרי ניסוי.
סיוע למוסדות חינוך ניסויים לשמש מוקדי ידע, ייעוץ והכשרה בתחום הניסוי וההתחדשות
ביצוע הכשרות צוותי הובלת בתחום הניסוי ובתחום תהליכי פיתוח והתחדשות חינוכית וארגונית כדי להביאו לידי מימוש איכותי.
יצירת מאגר ידע ארצי מרושת בתחומים אלו.
 
גף ניסויים ויזמות מתמקד בעיקר ביזמות הנובעות מן השטח, בגישה של bottom-up: אנשי חינוך ומוסדות חינוך מפתחים או בוחנים דרכי פעולה חדשות, ומחילים או מאמצים מודלים כדי לפתור נושאי חינוך מגוונים הן במוסד שלהם והן במערכת החינוך בכלל. בדרך זו הם תורמים לידע החינוכי המצטבר בתחומי ההתנסות שלהם ומעמידים אותו לרשות מערכת החינוך. ביזמה של פיתוח ניסויים אין הכוונה לפרויקט כזה או אחר אלא למתן מענה מערכתי הוליסטי לסוגיה חינוכית בדרך של עיצוב ופיתוח חדשני של דרכי למידה ותכנים חינוכיים ושל מערכות ותהליכים ארגוניים.
 

בתי ספר ניסויים

מטרת העל של מוסדות החינוך הניסויים היא יצירת ידע וגיבושו למודלים ישומיים לשם הפצתם במערכת החינוך. מטרה זו מושגת על ידי מנהיגות של אנשי חינוך, שמפתחים מודלים ארגוניים-פדגוגיים מערכתיים, במענה לצרכים ועל פי האתגרים והחזון של מוסד החינוך ושל מערכת החינוך במדינת ישראל.
 
מוסדות החינוך הניסויים מפתחים את יישום הרעיון ובדיקתו משך כ- 5 שנים, במסלול שדומה בפעילותו ל"חממה ליזמות ולחדשנות בחינוך." בשנות הניסוי האלה המוסד החינוכי מקבל ליווי ותמיכה מגף ניסויים ויזמות, ועליו לעמוד בתהליך קפדני של התפתחות בהפעלת ובגיבוש מודל יישומי מערכתי של הניסוי. ליווי זה מתמקד בהצמחת יכולת לפיתוח וליישום של ניסוי חינוכי תוך שמירה על סטנדרטים של איכות ביצוע גבוהה ותפוקות איכותיות ומתוך מגמה שהניסויים יבשילו לכדי מודלים שאפשר להפיצם ולממשם במערכת החינוך.
 
על הליווי מטעם הגף אחראי מערך המרשתות/ים – אנשים בעלי ידע וניסיון שהוכשרו לליווי המוסדות החינוכיים בתהליך ההתפתחות של הניסוי.
 
מתוך אתר האינטרנט של גף ניסוי, משרד החינוך והתרבות, ירושלים
 

אפק אקולוגי ניסויי תש"פ

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ט

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ח

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ז

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ו

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ה

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ד

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ג

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ב

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"א

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תש"ע

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ט

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ח

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ז

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ו

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ה

קראו עוד

שטחים פתוחים

קראו עוד

פסולת מוצקה

קראו עוד
חזרה למעלה