פעילות עם נתיב האור תשע"ב

נתיב האור נושא החשמל והאנרגיה היוו חלק מהפעילות השנתית של חברי המועצה הירוקה. הלמידה התמקדה במספר נושאים: תכונות החשמל, שימושי החשמל, כללי זהירות ובעיקר צריכה נבונה של חשמל כחלק מערכי איכות הסביבה הנלמדים. הנושא נלמד במסגרת תכנית "נתיב האור" כאשר המטרה היא הקניית ידע בנושאים הנ"ל וכן עידוד תלמידים להתנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל והשפעה על הקהילה הבית ספרית.
 
כחלק מפעילויות התלמידים, הם ערכו פעילויות חוויתיות לתלמידי כיתות א' וב' בבית הספר בנושא שימוש נבון בחשמל. בפעילות שוחחו על שימוש בחשמל בצורה חסכנית וערכו משחק העוסק בזהירות בחשמל. בנוסף, נציגי הקבוצה השתתפו בפעילויות בעיריית ראש-העין בהן הם נחשפו יותר לנושא צריכת אנרגיה ושימוש בה.
 
נערכו כחמישה מפגשים בשילוב תלמידים מבתי ספר נוספים שהצטרפו גם לתכנית "נתיב האור". במפגשים אלו היה שיח ופעילויות בקבוצות שהוסיף לידע התלמידים על מנת שהנציגים יוכלו להנחות את כלל חברי המועצה הירוקה.
 
לסיכום הפעילות התלמידים יצאו לטיול מסכם עם כל ילדי תכנית "נתיב האור" הארצית. נערך מפגש עירוני מסכם בו השתתפו כל נציגי "נתיב האור" ובו הוצגה פעילות התלמידים ונאמרו דברי סיכום. לכל הנציגים ניתנה הבמה לומר דברי סיכום לאור הפעילות במהלך השנה.
1...0
חזרה למעלה