יום המאה תשס"ח

מתחילת שנת הלימודים ילדי כיתות א וב סופרים מאה ימי לימודים. ביום המאה תלמידי כיתות ד 2 הפעילו את ילדי כיתות א' ותלמידי כיתה ד 3 הפעילו את תלמידי כיתות ב'. בשעת הפעילות הראשונה הופעלו הילדים בתחנות באולם הספורט שעסקו במשמעות המאה, כשילדי כיתות ד' אחראים להפעלת התחנות. בשעה השניית כיתות ד' ערכו משחקים שעסקו בפעולות החשבון השונות, בהכרת המספרים בתחום המאה וכו' הילדים הכינו את המשחקים לבד תוך כדי הקפדה על הוראות, התאמת המשחק לרמת הלמידה ולצד האסטטי.הפעילות היתה תורמת ומתרימה כאחד.
1...0
חזרה למעלה