יום המאה תשס"ט

יום המאה נחוג בבית הספר בכל שנה במלאת ספירת התלמידים מאה ימי לימוד. תלמידי כיתות א' וב' מונים מאה ימי לימוד מתחילת השנה כשהם מתמקדים בחילופי עשרות וקפיצות במספרים עוקבים .
 
הספירה האוטומטית והקולקטיבית של כל תלמידי הכיתה היא כלי להוראה למידה של מנייה. את יום המאה אנו מציינים כיום שבו תלמידים בוגרים, כיתות ה', מתכננים, מבצעים ומפעילים תחנות בנושא מהות המספר 100.
 
תחנה שבה על התלמידים לאסוף נקודות בעשרות שלמות כדי להגיע ל100, תחנה שבה קופצים בחבל וסופרים עד מאה, תחנה שבה משחקים קו נקודה הדורשות מיומנות של רצף. התלמידים אף בונים משחקי קופסא שונים שבכולם מופיע המספר.
 
התלמידים המכינים את המשחק חייבים להציג תכנון מוקפד: משחק, הוראות ברורות, מטרות משחק, מהלך המשחק ואיך השימוש במספר 100 בא לידי ביטוי.
 
לאחר הפעילות הילדים עורכים רפלקציה על התהליך והפעילות וכל העשייה מוערכת על ידי המורה כחלק מהערכה חלופית.
1...0
חזרה למעלה