יריד מדע וטכנולוגיה תשסג

יריד מדעים המסורתי התקיים ביום שלישי בשעות אחר הצהריים בבית-הספר "אפק" שבגבעת הסלעים. תוכנית המדעים נתנה לתלמידים הזדמנות לתכנן ואף לייצר דגם של מוצר שאינו קיים בשוק, או שיפור של מוצר קיים. ביריד הוצגו המצאות של תלמידי כיתות ה'-ו' של בית-הספר, אשר סיכמו תקופת למידה אודות תהליך הייצור התעשייתי על שלביו השונים. במהלך הלמידה עברו הילדים תהליך חשיבה מסועף אודות המוצר אותו ירצו לייצר, ערכו סקרים על-מנת לקבוע את מידת הצורך שיש בו בעולמנו המתפתח. אופן פיתוחו, ייצורו, שיווקו ומכירתו באופן יעיל מתוך שיקולים של שמירת איכות הסביבה. במהלך החודשיים האחרונים כתבו הילדים "תיק מוצר", כעבודת סיכום של תהליך העבודה המורכב וכמובן שקדו על ייצור המוצר.
1...9 >>