תערוכת נבטים

"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו". אמר שאול טשרניחובסקי. גם האמנות היא תבנית נוף המולדת. היא רשמים שהשאירו מקום וזמן מסוים, של ארץ ושל נוף, על אנשיה. אופייה של האדמה בה אנו גדלים, נופי הטבע והמולדת שלה נספגים בתודעתנו, מעובדים ומוצאים את דרכם החוצה ביצירה האמנותית. בשדות ארסיף מגדלים אמנות, את האמנים שבקבוצת הגלריה הירוקה, מאחדת השאיפה לקרב אנשים לטבע ולאדמה, מבחינה פיסית ורוחנית גם יחד. העבודות מוצגות על אדמה בחלל הפתוח, הן עשויות מחומרים טבעיים, אך יותר מכך, הן מדברות על מושגים שנלקחו מהטבע. על החוקים הזהים שחלים לגבינו ולגביו, על מעגל החיים המשותף לנו ולטבע. מן האדמה בוקעים הנבטים, גדלים, פורחים, מפרים, קמלים ומתים. חילופי העונות של הטבע מזכירים לנו את חילופי הזמן שלנו.
1...7