יום המאה תשע"ח

יום המאה ב"אפק"
ביום שישי ה- 19.1.18 ציינו בבית-הספר תלמידי שכבת כיתות א' את יום המאה ללימודיהם בבית הספר. עם ספירת ימי הלימוד הלך ונבנה לו לוח המאה בכיתות א' ונושא יום המאה הוקדש לחקר מבנה לוח המאה והמאפיינים הייחודיים לו. את יום המאה העבירו תלמידי כיתות א' בפעילות משותפת עם תלמידי כיתות ו' אשר משמשים להם כחונכים מאז היותם בגן. מחנכות א' ערכו הכנה עם התלמידים שכללה חזרה על מושגים מתמטיים ואופי הפעילות הצפויה להם מול החונכים. במקביל גם מחנכות כיתות ו' הכינו את תלמידיהן לקראת הפעילות בדגש על הנחיית תהליך החקר. צוות המורות בהנחיית רכזת המתמטיקה, אסתי אליאן, גבשו דגשים ורעיונות שהן רוצות לקדם המבוססים על מאפייני הלמידה החקרנית.
ביום המאה חולקו התלמידים לצוותים שמנו כארבעה תלמידים מחציתם חונכים ומחציתם חניכים. מדהים היה לראות את שיתוף הפעולה, ההנחיה והתיווך של החונכים שימשו מעין מורים עבור התלמידים הצעירים. האווירה הייתה אווירת למידה, שקטה ושלווה.
בתום העבודה בקבוצות, התכנסו תלמידי כיתות א' ותלמידי ו' למליאה משותפת לשם דיון מסכם בהנחיית המחנכות. במהלך הדיון סוכמו הגילויים והמסקנות אותם חקרו ולמדו. כמו-כן, התבקשו התלמידים לתת משוב על הפעילות. התלמידים הבוגרים שתפו בתחושות של סיפוק , גאווה ותחושת אחריות. תלמידי כיתות א' דווחו על הנאה מהלמידה המשותפת והמפגש הפורה עם החונכים. תלמידים רבים הביעו רצון כן ועמוק להמשך פעילויות למידה משותפות בהמשך השנה...
1...9 >>
חזרה למעלה