בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

חלוקת פרחים

היום הראשון ללימודים- חלוקת פרחים: ביום שני, 27.8.12 נפתחה שנתץ הלימודים התשע"ג. תלמידים והורים עברו נרגשים את שער בית הספר. התלמידים קבלו ממנהלת בית הספר ורד צבעוני וברכת הצלחה לשנת הלימודים החדשה. שתהיה לכולנו שנת לימודים נפלאה.
1...0