בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

ביקור ראש העיר

בתחילת השנה ביקר בבית הספר ראש העיר שהתארח בכיתה ד'-2. התלמידים הנרגשים קבלו את פניו בשמחה רבה. הם ספרו לו על תהליך הלמידה שבו לקחו חלק במטרה להגדיר את המושג מנהיגות.
 
בתגובה שיתף ראש העירייה את ילדי הכיתה בתפקידו- ההנהגה העירונית, והוסיף כי אחת התכונות החשובות למנהיג היא יכולת הובלת שינויים. זאת ועוד, העלה ראש העירייה סוגיה מעניינת בפני התלמידים: האם מנהיג נולד עם כישורי הנהגה, או שאלו נרכשים במהלך חייו. ללא ספק, הצהיר ראש העירייה כי כישורי הנהגה ניתן לפתח ולטפח ועודד את התלמידים להיות מנהיגים בסביבתם הקרובה.
 
בסיום הביקור, חגגו תלמידי הכיתה לראש העיר את יום הולדתו שחל באותו ו ביום, שרו לו וברכו אותו. ראש העירייה הנרגש הודה לתלמידים ואמר כי מהווים הם דוגמא ומופת למנהיגים צעירים ואף לאחרים בעלי שיעור קומה.
1...0