אפק משתתף בביאנלה למעצבי חינוך בישראל

אפק משתתף בביאנלה למעצבי חינוך בישראל השבוע התקיימה זו הפעם הראשונה הביאנלה למעצבי חינוך בישראל שבה הוצגו מוצרים חינוכיים שפותחו במגוון מסלולי הפעילות של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות.
 
בכנס התארחו שר החינוך, מנכל משה"ח וסמנכ"ל המשרד שהתרשמו מאוד מתהליכי היזמות והחדשנות שהוצגו. אפק בית ספר ניסויי לקיימות היה בין בתי הספר שהוזמנו להציג בבינאלה את המודל החינוכי שפיתח. קיימות היא תפיסת עולם הקוראת לפעולה שתגרום לשינוי התנהגותי וחברתי ותשפיע על החברה. מטרת ביה"ס ללמד, לאפשר להתנסות בתהליכים ובהפצת הידע כדי להשפיע על יחסם של הלומדים לחברה, לקהילה ולסביבה. המודל משלב הבניית ידע, עשייה התנדבותית ויזמות חברתית והפעילות מוטמעת בתרבות הבית ספרית ובקהילה.
 
פדגוגיה זו מציעה כיוון ומשמעות בעידן של שפע, וממחישה את מורכבותם של הקשרים בין יחיד, קהילה וסביבה בהתאם למגמות העתיד. מבקרים רבים הגיעו למוקד של אפק והתרשמו מאוד מהמודל, ביניהם היה משה וינשטוק, יו"ר המזכירות הפדגוגית. בנוסף קיים צוות ביה"ס סדנה למבקרים שבה הציג את המעורבות כהבנה שכולנו חלק ממערכת מופלאה.
<< 10...12
חזרה למעלה