ביקור נציגי מעלה אדומים בבית-הספר תשס"ח

בתאריך , 22.1.08, יום ראשון התקיים בבית-הספר ביקור של חברי מערכת החינוך ממעלה אדומים. בביקור השתתפו: מפקחת בתי-הספר היסודיים, מנהלי בתי"ס, מנהלי אגף החינוך, מורים מובילים ורכזי חינוך. הביקור עסק בקדימויות חינוכיות והטמעתן בעבודת ביה"ס, בדגש על לימודי הסביבה.
1...9 >>