ועדת היגוי ראשונה תשסו

ביום ראשון, 30.10.05 התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי הראשונה לשנת הלימודים תשס"ו. בפגישה נכחו נציגי העירייה: ראש העיר, מנהל מחלקת חינוך, מנהלת בתיה"ס, מנהל אגף שפע וחברי מועצת העיר מר משה בן טובים והגב' שרי סלע, מפקחת ביה"ס, חברי קהילת יער, חברי גבעה יפה, יו"ר ועד ההורים של ביה"ס ויו"ר ועד ההורים היישובי, רכזת הרשת הירוקה, רכזת גף ניסוי, צוות ביה"ס, נציגי תלמידי כיתות ו' ונציגי בוגרי ביה"ס. בועדה שוחחו המשתתפים אודות חשיבות החינוך הסביבתי והוצגו תוכניות ביה"ס.
1...9 >>