תרנגולת תשע"ז

קוקוריקו תרנגול התרנגולת, ג'ינג'ית, הטילה כעשר ביצים בתוך הכד שבכלוב בחצר הקיימות ודגרה עליהן במשך ימים רבים. היא נצפתה הופכת את ביציה מספר פעמים כדי להבטיח טמפרטורה אחידה לכולן.
 
לאחר כ- 21 ימים ביום רביעי בתאריך: 23.11.16, בקע לקול תרועה גדולה ה- אפרוח. האם, התרנגולת, ג'ינג'ית שמרה על האפרוח והכניסה אותו מתחת לכנפיה.
 
עד מהרה החלה מלמדת אותו לאכול, ובמהרה ניתן היה לראות אותו מתרוצץ אחרי אמו ומחפש מזון באופן עצמאי. הציוץ והקרקור הם השפה שבה מתקשרים התרנגולת והאפרוח ובין הציוצים בוודאי מודים הם לחברי נוער שוחר בעלי חיים על הטיפול המסור.
 
סקרנים לדעת האם האפרוח זכר או נקבה ? סבלנות.... זאת נדע לאחר שיגדל ויתפתח לבוגר...
1...0
חזרה למעלה