פרפר

גינת הפרפרים הוקמה בשנת תש"ע במטרה למשוך פרפרים להטיל ביצים על הצמחים הפונדקאים ולשתות מפרחי הצוף. ההצלחה הגדולה הגיעה מצמחי הפיגם שמשכו לגינה את הפרפר "זנב סנונית נאה" להטיל עליו את ביציהן. את הביצים והזחלים גידלנו בבית הספר ב"פרפריום" מיוחד כדי להגן עליהם מטורפים כמו ציפורים וצרעות טפילות. כעשרה פרפרים יפיפיים עברו את כל הגלגול ושוחחרו בחזרה לסביבה בטקס מרגש בו ניתנו לפרפרים שמות על ידי התלמידים. כך עזרנו לשמירה על אוכלוסיית הפרפר הזה.
1...0
חזרה למעלה