בית גידול גרבילים

בית הגידול לגרבילים נבנה ביום ראשון 27.11.05 על-ידי חברי נוער שוחר בעלי-חיים בהדרכתו של מר בנצי דבש, יועץ לפינות חי ממשרד החינוך והתרבות בית גידול לגרבילים. האקוריום הגדול שבכניסה לביה"ס נבחר לשמש כבית גידול. מר בנצי סייע בבניית מכסה הולם לבית הגידול. התלמידים מלאו אדמה, סלעים, ועצים. מעל האדמה פיזרו התלמידים מעט קש. אל בית הגידול הוכנסו 6 גרבילים. 2 שחורים 1 אפור ו-3 חומים.
1...0
חזרה למעלה