ממחזרים בקבוקים ומקבלים שערות סבתא

יום מתוק לקראת כניסתו של חודש אדר יצאו "נאמני מחזור" במבצע מתוק במיוחד: "צמר גפן מתוק" בתמורה לעשרה פרטי פקדון. ביום שישי ה-28.2.14, הגיעו תלמידים רבים לבית-הספר ובידיהם שקיות עמוסות מכלי משקה.
 
במהלך השעתיים הראשונות ללימודים, הוזמנה כל כיתה לחצר. שם, הורים מתנדבים הפעילו מכונת סוכר וחילקו לכל תלמיד/ה "שערות סבתא" על מקל. במבצע נאספו מאות פרטי פיקדון לרווחת תלמידי ביה"ס ולטובת הסביבה!
1...0