תחרות איסוף בקבוקים

חוק הפיקדון במטרה להגדיל את כמות איסוף מכלי חוק הפיקדון החליטו נאמני המחזור לערוך תחרות בין הכיתות במהלך חודשיים. בכל יום שישי עמדו נאמני המחזור בכניסה לבית-הספר ואספו מתלמידי כיתתם את מכלי חוק הפיקדון. בכניסה לביה"ס הוצב לוח שתאר את כמות איסוף הפריטים על-פי הכיתות. פעילות זו קידמה מאוד את המודעות והאחריות של תלמידי בית הספר ומשפחותיהם.
1...0