למידה בחברותא - פורים, תשע"ט

למידה בחברותא – פורים
בבוקר יום חמישי, ראש חודש אדר ב', התמלאו מרחבי בית הספר בקבוצות קטנות של תלמידים מכל הכיתות, שלמדו בחברותא עם תלמידים בני שכבתם את מגילת אסתר וחקרו היבטים שונים של מגילת אסתר.
תלמידי כיתות א' –ג' חקרו יחד ואפיינו דמויות מתוך המגילה: אסתר המלכה, המלך אחשוורוש, מרדכי היהודי והמן. הילדים תארו את התכונות של הדמויות מתוך הפסוקים הרלוונטיים ממגילת אסתר, ערכו רשימת תכונות, נימקו והביעו דעתם על הדמויות. כל קבוצה דיווחה בכיתה על ממצאיה והציגה את התוצר שלה.
תלמידי כיתות ד'-ו' חקרו את המבנה השלטוני בפרס ומדי, ובעזרת עיון משותף בפסוקים מהמגילה הסיקו מסקנות לגבי אופן קבלת ההחלטות, מיהן הדמויות המשפיעות בממלכה ומהי יכולת ההשפעה של העם על החלטות השלטון. בכיתה נקשרו הדברים לשלטון במדינת ישראל, למערכת הבחירות וליכולת ההשפעה והמעורבות של האזרח. התלמידים נחשפו לדוגמאות שונות של מעורבות חברתית וחידדו את ההבנה שבמדינה דמוקרטית חשובה מעורבות האזרחים וכי יש להם את היכולת להשפיע ולשנות, ולא רק ביום הבחירות.
התלמידים סיכמו את הלמידה בחברותא כלמידה מהנה ומעניינת שאפשרה להם להכיר תלמידים אחרים, ללמוד באופן עצמאי ובדרך שונה.
<< 10...16
חזרה למעלה