התוכנית "בקשר אלייך"

בקשר אלייך-
גיל ההתבגרות הינו שלב התפתחותי המאופיין בשינויים רבים: פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. על מנת לסייע למתבגרות והמתבגרים הצעירים להתמודד באופן מיטבי עם האתגרים שמזמן הגיל, נעבוד עמם במסגרת שיעורי "כישורי חיים" על מגוון נושאים: נציג את השינויים הגופניים אותם הם עוברים ונאפשר להם להעלות את השאלות עמן הם מתמודדים בהקשר זה תוך דגש על שונות התפתחותית בין ובתוך המינים.
במהלך שיעורים אלה, שולבה הסדנא "בקשר אלייך" - סדנה חד פעמית בנושא התפתחות פיזיולוגית ורגשית בגיל ההתבגרות, בדגש על המחזור החודשי שהועברה לבנות הכיתה בלבד על ידי מנחה חיצונית. מטרת הסדנא הייתה מתן ידע, הפגת חששות, עיבוד רגשי והתייחסות חיובית למחזור החודשי ולשינויים הגופניים, כחלק מביסוס דימוי גוף חיובי.
התכנית "בקשר אלייך" מתקיימת ופועלת ב-65 מדינות ברחבי העולם, בחלקן בשותפות משרדי החינוך, והיא הוכרה על ידי האו"ם כתכנית מומלצת לשיח על המחזור החודשי.
המערך פותח על ידי ג'וינט אשלים, "נשים לגופן" בשיתוף היחידה למיניות ומניעת פגיעה בשירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך.
1...0
חזרה למעלה