בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

הצבת תיבת קינון לירגזי יוני 2015

וני 2015 פרויקט הצבת תיבות קינון ביער ראש העין בשעה טובה הוצבו תיבות הקינון שהכנתם באירוע "השביל המוזיקלי" ביער ראש העין, באזורים שנמצאו נגועים בתוואי התהלוכה.
 
להזכירכם, תוואי התהלוכה הינו מזיק הפוגע בעצי אורן צעירים וכן גורם לגרוד בעור. הקק"ל במסגרת הטיפול השוטף ביער, מנסה לעודד קינון של ירגזי הטורף את התוואי , ובכך לסייע בצורה אקולוגית לבריאות היער ,ללא שימוש בחומרי ריסוס והדברה. ביום הפעילות "עפים על היער" הכנתם מספר תיבות קינון שנתלו ביער ראש העין.
 
האנטימולוגים של קק"ל ( חוקרי מחלות העצים) , יבחנו את מצב היער בכל כמה חודשים, לבדוק את הצלחת הפרויקט. את המימצאים בע"ה , אנו נדווח לקהילה . הקהל מוזמן לבקר ביער ולהתחקות אחר הירגזי בתיבות הקינון לפי נ.צ. שלהם הרצ"ב ( ניתן להכניס לאפליקציה את הנ.צ ולזהות מיקום).
 
אין לגעת בשום תיבת קינון ,אלא רק לצפות מרחוק בפעילות הירגזי סביב התיבה. איננו מבטיחים הצגה טובה! - תלוי בזמן, מקום, תאבון וכו... רצ"ב מפת תיבות הקינון ביער ראש העין וכן טבלת נ.צ של התיבות.
 
כמו כן רצ"ב תמונות מביצוע הצבת תיבות הקינון. 1 197517 667393 2 197519 667385 3 197544 667406 4 197551 667393 5 197740 667548 6 197758 667526 7 197738 667523 8 197732 667499 9 197711 667487
1...3
חזרה למעלה