תגבור לימודי

תגבור לימודי יתקיים בין התאריכים 23.8.18 - 21.8.18.
מתחילים בשעה 8:00 עד השעה 11:40.
תהליכי ההוראה למידה ייתקיימו בתחומי החשבון והאנגלית.
מכתבים יישלחו לתלמידים.