חזון בית הספר

תלמידינו- אזרחי העולם, בני עמם וארצם, ילדי הוריהם- בני אדם.

 
בית ספר אפק מושתת על ערכי כבוד האדם והסביבה ושואף ליצור חברה מיטבית, מאפשרת ומכילה. התלמידים, צוות בית הספר, ההורים והקהילה שותפים למעשה החינוכי.
 
באפק גאים לחנך לאור התרבות היהודית ישראלית ומאמינים בחשיבות הזיקה של התלמידים לתרבות ולמקום בו הם חיים.
באפק מאמינים בלמידה דיאלוגית המושתתת על תהליך יצירתי וביקורתי באמצעותו ימצה כל אדם את כישוריו הייחודיים.
באפק מחנכים לאור תפיסת הערבות ההדדית – אדם למען אדם למען עולם.
 
באפק מאמינים בתפיסת הקיימות, לפיה כולנו חלק ממארג החיים על פני כדור הארץ ושואפים ליצור חברה מקיימת המאפשרת מעורבות ועשייה למען הקהילה.
 
"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר; וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו." (הרב קוק)
חזרה למעלה