אמנת הסביבה

ב"אפק" אנו חתומים על אמנה לאיכות החיים והסביבה

לעדות באנו אנו קהילת בית-ספר "אפק" למלא אחר מחויבות לאיכות החיים והסביבה.
אנו נוטלים עלינו באמונה, להיות נאה דורש נאה מקיים, לקיום מצוות לאיכות הסביבה.
יודעים אנו כי הארץ ניתנה בידינו לטפחה ולשומרה ועלינו לדאוג להעבירה לדורות הבאים.
כולנו מבינים כי זו ארצנו ועלינו לטפחה ולהוקירה.
ואל נשמיד מן היקום חי, צומח, נוף וערכי-חיים.
תקוותנו שלא תהפוך ברכת הקידמה והטכנולוגיה לקללה.
הננו מבטיחים לפעול למען בלימת ההרס וההכחדה.
סביבתנו שלנו, היא, ראשית מצווה הנתונה כולה בידינו ובלבבנו לעשותה, ביודעין כי מפגעי הסביבה אינם "יודעים" גבולות עמים וארצות.
יסוד דרכנו בהצגת דוגמה אישית.
בדרכנו נלמד ונחקור על הסביבה למען היכרות עם יופייה הקסום.
הרינו חותמים על אמנה זו באמונה ובבטחה, כי דאגתנו לסביבתנו תהיה לאתגר למען איכות החיים.
חזרה למעלה