בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

אמנת יער ראש העין

יער קהילתי ראש-העין

אמנה משותפת לקהילה, לעירייה ולקרן הקימת לישראל
ט"ו בשבט, תשס"ו, 2006
רקע
יער ראש-העין משתרע על פני אלף וחמישים דונם בצפונה של העיר. זוהי רצועה ירוקה הנושקת לבתי התושבים, שהפכה מוקד לטיולים ולנופש לרווחת הקהילה המקומית. קרן קימת לישראל החלה בנטיעת היער במחצית השניה של שנות ה-70. ביער חורשות של עצים בוגרים לצד נטיעות חדשות של עצי יער וחורש ארץ ישראלי, אתרים ארכאולוגים ובהם שרידי היישוב "חרבת א-דויר", שטחי פריחה עשירה ונקודות תצפית. נחל רבה חוצה את היער לאורכו. תכנית האב ליער שהוכנה על-ידי קק"ל אומצה על-ידי העירייה ומשמשת מסמך מנחה לניהולו הסביבתי של היער.
עיקרי האמנה
אנו החתומים מטה, תושבי העיר, נציגי עיריית ראש-העין וקרן קימת לישראל, רואים ביער נכס אקולוגי ומשאב סביבתי חיוני לאיכות חיי התושבים בעיר. אנו מתחייבים לפעול במשותף לטיפוחו ושימורו של היער למען הקהילה ולמען הדורות הבאים, על-פי העקרונות הבאים:
א. לשמור ולטפח את שטח היער, הסביבה, ערכי הטבע והמורשת המצויים בו ולהגן על גבולותיו
ב. לאפשר לכל התושבים נגישות חופשית לכל חלקי היער ושימוש במתקניו ללא תשלום
ג. לפעול בשיתוף פעולה של התושבים, העירייה וקרן קימת לישראל
עקרונות השיתוף והמחויבות ההדדית
קרן קימת לישראל
* תנהל את היער על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא, כמקובל ביערות קק"ל, תטפח את עצי היער, ותיטע מיני עצים המתאימים לבתי הגידול שבו, וכן תפעל לשימור המערכות האקולוגיות הקיימות בשטחו.
* תטפח מערכות לטיולים ולנופש ותתחזקן כמקובל ביערות קק"ל, תפעל להעשרת חוויות הביקור ביער, תוך התחשבות בצרכים וברגישויות של תושבי הקהילה
* תיידע ותשתף את הקהילה בתכנון יוזמות חדשות ביער
* תשמור חוקית ומנהלית על שטח היער מפני נגיסה בשטחו בהתאם לתוכנית המתאר הארצית ליער וייעור (תמ"א 22) ובהתאם לחוק פקודת היערות
* תעודד ותסייע לפעילות של תושבים למען היער.
עיריית ראש העין:
* תאכוף את חוקי העזר העירוניים גם בתחומי היער ותפעיל את סמכותה החוקית למניעת מפגעים סביבתיים
* במסגרת ההערכות הביטחונית העירונית, תקדם את אמצעי הביטחון לתושבים המבלים ביער
* תפעל למניעת פיתוח מיזמים כלכליים ותשתיות בשטחי היער, פיתוח תשתיות בתחום הבנוי שבגבול היער, יעשה תוך הקפדה נופית ואקולוגית ובתיאום עם קק"ל
* תקדם את הנגישות ליער על ידי יצירת רצף ירוק מהשטחים הפתוחים העירוניים לשטח היער
* תפעל לפרסום עדכני של פעילות היער בכלי ההסברה העומדים לרשותה
* תקדם פעילות לחינוך סביבתי ביער במסגרת מערכת החינוך
* תעודד ותסייע לפעילות של תושבים למען היער
* תיקח חלק באחריות לניקיון היער ותחזוקתו
תושבי הקהילה בראש-העין
* יעשו שימוש הולם ביער תוך שמירה על ערכי הטבע שבו, על ניקיונו ועל שלמות מתקניו
* יפעלו ביער תוך כדי התחשבות בתושבים הגרים בסמיכות לו
* ייקחו חלק פעיל בטיפוחו ובשמירתו של היער כיחידים וכקבוצות
יפעלו להנחל ערכי היער והסביבה לדור הצעיר
צוות משותף של היער הקהילתי
בצוות היער הקהילתי חברים נציגי השותפים המחויבים ליער. הצוות פועל ויפעל לקידום הנאמר באמנה זו. הצוות ידאג בין היתר, לפרסם דין וחשבון שנתי לתושבים על מצבו של היער והפעילות שבוצעה בו, בהתאם למדדים סביבתיים וחברתיים שיקבעו על ידי התושבים.
על החתום
מר אילן בארי - מנהל מרחב מרכז, קק"ל
מר גלעד מסטאי - יערן, קק"ל
מר משה סיני - ראש העירייה
הגב' שרי סלע- חברת מועצה
יעל תמר- נציגת תושבים
טליה סמולש- נציגת תושבים
דפנה רודיק - מנהלת "אפק", בי"ס אקולוגי ניסויי
חזרה למעלה