תקשורת ומידע

מבוא:

תחום התקשורת והמידע התפתח במאה העשרים ומקורו בהתפתחות המדעית והטכנולוגית של החברה המערבית. עיקר עיסוקו בחשיבותם ובהשפעתם של תקשורת ומידע על חיי היחיד והחברה. תחום זה מתמקד בתהליכי עיבוד מידע הן על-ידי המוח האנושי והן על ידי מכונות: מרכיביהם ומאפייניהם.
 

נושאים מרכזיים:

מושגי יסוד במידע ותקשורת
מרכזיותו של המידע בפעילותו השוטפת של האדם בחברה המודרנית וכבסיס לתקשורת בין יצורים חיים.
טכנולוגיות שונות לטיפול במידע (איסוף, מיון, ייצוג...) כמו אמצעי כתיבה, הדפסה, ועד לטכנולוגיות ספרותיות ודיגיטליות מתקדמות
התקשורת כצורך חיוני לבעלי חיים, כאמצעי להעברת מידע באמצעים מגוונים וכבסיס ליצירה משותפת של ידע אנושי בקנה מידה עולמי
הכרת יתרונות, מגבלות וסכנות שיש לשימושים בתקשורת והצורך להתחשב בהן.
 

מושגים:

לכיתה ד': חושים: מישוש, ריח, טעם, שמיעה, ראייה, מערכות סמלים וסימנים: חזותיים, צורניים.
לכיתה ה'-ו': איסוף מידע, שימור מידע, העברת מידע, עיבוד חומרים, עיבוד מידע: קלט, עיבוד, פלט, מידע, תגובה, מוח, גירוי חושי, מעגלי תקשורת, זיכרון, תפיסה,
 

ספרי יען ויעץ:

קולט כל העת, מט"ח
מידע הולך לעיבוד, מב"ט
רואים סמלים וסימנים, מט"ח
לחיות בקשר, רמות, מב"ט
חזרה למעלה