בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

מטרות וייעדים

מטרת העל של החינוך הגופני לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבולות הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו.
 

מטרה ראשונה:

חינוך לפעילות גופנית לכל החיים, כחלק מאורח חיים בריא ולשם ניצול נבון של זמן פנוי.
 
יעדים:
  • קידום החינוך לאורח חיים בריא
  • הקניית ה"ידע והבנה" בחינוך הגופני
  • הפעלת מערכת שיעורים לטיפוח הגנה עצמית, פעילות גופנית לחיים וניצול נבון של זמן פנוי
  • טיפוח מפעל השחייה
 

מטרה שנייה:

טיפוח פעולות החינוך הגופני מעבר למסגרת השיעורים הרגילה לשם יצירת אקלים בית ספרי חיובי
 
יעדים:
קיום והשתתפות באירועי חינוך גופני בית ספריים
עידוד הפעילות העממית במסגרת בית הספר ומחוצה לו, כולל מועדונים בית ספריים
 

מטרה שלישית

טיפוח ספורט בתי הספר לשם מתן ביטוי לפוטנציאל היחיד וככלי חינוכי חברתי לחיים
 
יעדים:
הקניית יסודות לתנועה ספורטיבית לתלמידי בתי הספר היסודיים
 

מטרה רביעית:

חינוך לערכים: הגינות, סובלנות, כבוד לזולת
 
יעדים:
הרחבת השימוש בחינוך הגופני כמקצוע המחנך לחיים
טיפוח החינוך להתנהגות נאותה בקרב קהל הצופים והתלמידים -הספורטאים באירועי החינוך הגופני והספורט של בתי-הספר החל ברמה הבית ספרית, המשך ברמה המחוזית וכלה ברמות ארציות ובינלאומיות.
חזרה למעלה