סיפורו של חפץ תשע"ב

"סיפורו של חפץ"
"אין אנו בנים חורגים לתרבותנו העתיקה.
בנים יורשים אנו לה!
 
שלנו היא, ובעל הבית צריך שיתהלך בשדותיו כבתוך שלו." (חיים נחמן ביאליק)
ביום שישי 15.6.12 התכנסו תלמידי כיתות ד' והוריהם ללמידה משותפת בנושא "סיפורו של חפץ". אירוע זה היה שיאו של תהליך למידה וחקר בו כל תלמיד חקר חפץ עם סיפור משפחתי, חפץ העובר מדור לדור במשפחתו, וכתב את סיפורו.
 
במפגש המשותף ישבו התלמידים בקבוצות ושיתפו את חברי הקבוצה במשפט המשמעותי ביותר בעיניהם בסיפור שכתבו אודות החפץ שלהם. התלמידים מצאו נושאים משותפים למשפטים שבחרו: חשיבות החפץ כחלק מהמורשת המשפחתית, הקשר הרגשי לחפץ, דמויות מהמשפחה שקשורות לחפץ, מנהגים הקשורים לחפץ ועוד.
 
התלמידים וההורים סיפרו על ההתרגשות שליוותה את התהליך, את ההתחברות לשורשים ואת החשיבות בקשר לדורות שקדמו לנו כבסיס לעתיד ולדורות הבאים.
 
מאחורי כל חפץ התגלה סיפור מרתק של אנשים, תקופות, מנהגים, תחביבים ועוד. כל אלה מרכיבים את המורשת של אחד ואחת מאיתנו. המורשת שלנו נשמרת כשהיא מועברת מדור לדור, והתלמידים הביעו את רצונם להיות חלק מן השרשרת הזאת.
היה זה מפגש ערכי מרגש, מעשיר, משתף ומכבד את הדורות שהיו ואת הדורות הבאים