ההיגדים שנבחרו

"אין ילדים רע, יש ילדים שרע לו בחייו ומוציא את תסכולו כלפי חוץ".
ילדים הם מטיבם ילדים טובים, אך צריכים הכוונה להתנהגותם. ילד אם תכבד אותו יכבד אותך.
צריך להבין למה ילד מתנהג כמו שהוא מתנהג ואם יבינו את הילד הוא יהיה פחות מתוסכל ויוכל לממש את הפוטנציאל שחבוי בו.
כיתה ו'- 3
"אין ילד רע, יש ילד שרע לו בחייו והוא מוציא את תסכולו כלפי חוץ"
התחלקנו לקבוצות וכל קבוצה קיבלה בין חמישה לשמונה משפטים. (כל קבוצה משפטים אחרים)
בקבוצה היו צריכים לשכנע אחד את השני במה לבחור.
בהמשך כל קבוצה הציגה את המשפט שלה וכל קבוצה "סינגרה" על המשפט שלה "מדוע זהו המשפט הכי מתאים?"
לאחר מסע שיכנועים ארוך ומפרך, וקצת וויכוחים בין הקבוצות. ערכנו הצבעה וזה המשפט הנבחר.
הטיעונים שהיו לילדי הקבוצה על המשפט הם (בערך):
אנחנו ילדים וזה הכי קרוב אלינו.
קורה שרע לנו ואנחנו מתעצבנים, אז אנחנו לא באמת רעים רק רע לנו ואנחנו לא יודעים תמיד מה לעשות.
יאנוש אהב ילדים וזה משפט שמראה שהוא גם מבין אותם.
שאר המשפטים היו יותר מסובכים, והכיתה החליטה שזה משפט מתומצת שמראה את דרך המחשבה שלו על ילדים. הם התמקדו בעיקר בילדים ולא בחינוך או בדברים שאמר על עצמו או על יהודים בכלל.
כיתה ו'- 1
ההיגד שבחרנו: "בכל ילד יש ניצוץ משלו אשר יכול להדליק מדורות אושר ואמת".
ביחד עם התלמידים כתבנו את הסיבות בגללן בחרנו את ההיגד:
בחרנו בהיגד זה כי חשוב לנו שידעו שלכל ילד יש ניצוץ. יש הדבר הייחודי שלו שהופך אותו לשונה מאחרים.
ילדים שמכירים בשונות, מכבדים את הזולת ואת הסביבה. מעבירים כמו אש במדורה מסר לעולם.
לילדים אלה ,לדעתנו, יש חיים מאושרים.
יאנוש קורצ'אק ראה את אותו ניצוץ וידע לגרום אושר לילדים.
אנחנו מבינים את ההיגד מנקודת מבט של ילדים, קורצ'אק הבין מנקודת מבט של מבוגרים וכל היופי, לדעתנו, ששתי נקודות המבט של הילד והמבוגר נפגשות"
כיתה ה'-2.
ההיגד שנבחר בכיתתי הוא: "הילד הוא אדם, צריך לכבד את האדם הטוב והרע כאחד."
הנימוק המרכזי היה שמשפט זה נשען על המשפט "אין ילד רע-יש ילד שרע לו" ומתוך כך צריך תמיד לזכור לכבד גם את הילד הרע שבעצם איננו רע מיסודו, אלא התנהגותו הפכה לכזאת משום שחי בסביבה שהקשתה עליו, או התמודד עם קשיים שהפכו את התנהגותו לכזאת.
כיתה ד'- 2
המשפט שבחרנו "בכל ילד יש ניצוץ משלו שיכול להדליק מדורת אושר ואמת"
הבחירה וההסבר של התלמידים הייתה, שבכל ילד יש ניצוץ משהו חיובי וטוב משלו. ומדבר זה הוא יכול להדליק מדורה גדולה של אושר ואמת, של דברים טובים ומשמחים.
כיתה ד3
בחרנו בציטוט של יאנוש קורצאק- "רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוביותר"
משום שאנו חושבים שמכיוון שבני האדם שונים זה מזה ומניעי ההתנהגות לא תמידברורים, באמצעות החינוך-באמצעות הקניית ערכים והשכלה המובילים לשינויים בהתנהגות ,נוכל לשנות את העולם לטוב יותר. לעולם בו האדם יהיה אחראי לעצמו ויעזורלאחרים, לעולם בו האדם יתפתח ויתרום להתפתחותם של אחרים.
כיתה ד'- 1
אין ילדים רעים, יש ילדים שרע להם".
הנימוק:
התלמידים התייחסו להיגד שיש לו משמעות עבורם.
לא ניתן להגיד על ילד שהוא רע, ילד לעולם אינו רע, ההתמודדות קשה לו וכך הוא מבטא את הקשיים שלו.
הבנת התנהגותו של הילד ויחס מכבד כלפיו מביאה אותו לשינוי ביחסו לזולת. במידה ונבין מהם הבעיות של הילד נוכל להבין למה הוא מתנהג כך. לכן לא ניתן לומר על ילד שהוא רע.... אלא ילד שרע לו.
כיתה ג'- 1
היגד שבחרנו לכתוב על העפיפון היה "אם תכבד את הילד הטוב הוא יעזור לך"... הילדים בחרו את ההיגד הזה כי אהבו במיוחד את ההתייחסות לערך הכבוד כלפי הילדים. הם אמרו שהכי חשוב לקבל מהמבוגרים והמורים יחס של כבוד ואז יהיה שיתוף פעולה עימם.
כיתה ג2
אצלנו השיחות על יאנוש קורצ'ק היו מאלפות. הילדיםהתחברו לכל היגד, במיוחד לאור העובדה שבמולדת עסקנו בפנקס הזכויות, ומי אם לאקורצ'אק מתאים לזה. אבל בסוף עשינו הצבעה על חמישה היגדים, ונבחר ההיגד "אין ילדשרע, יש ילד שרע לו". לצערי אין לי נימוק לבחירתם שאוכל לצרף, וזה הפתיע אותי שזוהבחירה אבל, כפי שסיפרתי לך, יש מי שההיגד נגע בו, ובגדול.
נהניתי מאוד מכל המהלכים.
כיתה ב'-1
ההיגד שבחרה הכיתה שלי:"ילדיים הם האנשים לעתיד לבוא"
את ההיגד בחרו התלמידים בהצבעה דמוקרטית מתוך 4 אפשרויות.
הנימוק המרכזי:אמנם ילדים הם קטנים, אך ראוי להתייחס אליהם בכבוד כי בעתיד הם יהיו מבוגרים שימשיכו לנהוג בכבוד כלפי אחרים.
כיתה א'- 1
"אין הסביבה חייבת לעזור לי אלא אני חייב לדואגלעולם ולסביבה"
השיח בכתה היה סביב המושג קיימות וכמה חשוב שנשמור, נדאג ונגן על הסביבה .
בנוסף מצורף מיפוי בחשבון אמצע שנה
כיתה א'- 2