תכנית קרב למעורבות בחינוך

תכנית קרב למעורבות בחינוך

תכנית קרב היא גוף ציבורי (מייסודה של "קרן קרב" לצ'ארלס ברונפמן)
 
התכנית פועלת בקרב בתי-הספר בתוספת תכנים ובהעמקת הדיאלוג בין השותפים בחינוך.
 
תקציב "קרב" לבתי-הספר הוא שיתוף פעולה בין שלושה גורמים:
√ משרד החינוך
√הרשות המקומית
√ הורי התלמידים
וגורם רביעי כתקורה ניהולית לתכנית –
√ קרן קרב
 
התכנית פועלת כבר שש שנים בקרב 80 רשויות מקומיות וכ- 450 בתי-ספר ו-800 גני ילדים.
 
מטרות תוכנית קרב למעורבות בחינוך:
♦ הגברת מעורבות של ההורים בחינוך הילד.
♦ חשיפת תלמידים לתכניות העשרה ודרכי הוראה מגוונות.
♦ הוספת שעות באמצעות תכניות העשרה.
♦ העסקת מורים עולים וסיוע בקליטה חברתית.
♦ הבניית דיאלוג מתמיד בין השותפים בעשייה החינוכית.
♦פיתוח אוטונומיה בית-ספרית.
 
*"תכנית קרב" מלווה בהערכה פנימית מעצבת
 
תהליך העבודה
השלבים העיקריים לשילוב "תכנית קרב" בבית ספר:
* החלטה של בית-הספר על עבודה משותפת עם "קרב".
* הקמת ועדת היגוי בראשות המנהל/ת המחליטה על תחומי
עבודה במסגרת התפיסות הבית ספריות.
* הכרות עם תכניות בתחומים הנבחרים.
* בחירה, בניית תקציב.
* הפעלה, משוב, סיכום ובחירה מחודשת.
 
תכניות העשרה
החלק העיקרי של תקציב "קרב" מיועד להפעלת תכניות העשרה שנתיות המשולבות במערכת בנושאים מגוונים מעבר לתכנית הרגילה.
 
אפיוני תכניות קרב:
התכניות נבחנות פדגוגית ומקצועית
כוח האדם מאותר ע"י ספקי התכנית אך מועסק ישירות על ידי "קרב".
העסקת המדריכים טעונת אישור מנהלת בית-ספר ורכז "קרב".
המדריכים עוברים הדרכה וליווי מובנה באמצעות יחידות הדרכה.
התכניות מגיעות לבתי-הספר עם כוח אדם הציוד והחומרים הדרושים.
יחידת הערכה מלווה את התכנית לבחינת התאמה בין הצהרה וביצוע.
רכז "קרב" מלווה את בית-הספר בתהליך ובישום.