בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

שותפות

שיתופי פעולה:
שותפויות: קק"ל, תאגיד המים "עין אפק", ועדת שימור אתרים, ועדת איכות סביבה, ידידים, ארגוני המחתרות- דור ההמשך, ליונס, רשת ירוקה, מרכז השל, פורם חוקרי חינוך, צוות תכנית השרים, המשרד להגנת הסביבה, עמותת צימע"ס, ועד למען החייל,
* גינה קהילתית +גוינט
* מכללת הקיבוצים, 15 סטודנטים למדע וטכנולוגיה שהגיעו לביה"ס לעבודה מעשית, דורית
ישראלי, ימי חמישי לאורך שנת הלימודים.
* רצפים בדרך הטבע, מפגשים קבועים לאורך השנה עם צוות 3 מנהלות גני ילדים
* נפגשים, מפגשים קבועים עם תלמידי בי"ס אוהל שרה- ממ"ד ותלמידי אפק.
* מחויבות אישית, תלמידי חטיבת הבינים "גוונים" משתתפים בהפעלת ותחזוקת פינת החי, שנתי
* פגישת עבודה עם קק"ל, תכנון שנתי –פרי טוכמן
* מפגשים לאורך שנת הלימודים של קבוצת חברי מועצה ירוקה עם נציג קק"ל
* השתתפות בקבוצה עירונית מנהיגים סביבתיים שמתקיימת לתושבי העיר באפק
* ועדה עירונית שימור אתרים
* טקס יום הזיכרון לחללי מערכות צהל, גן לאומי תל אפק, בשיתוף עם דור ההמשך
של ארגוני ההגנה והאצ"ל
* פורם חתני פרס נובל למען מצוינות בחינוך, בי"ס הוברמן, פ"ת
* ועדה עירונית איכות סביבה
* ועדת חינוך עירונית
* עם הגב' אלירז קראוס מרכזת אגף רוח וחברה משה"ח, למידה משמעותית
* וועדה עליונה לבתי ספר ניסויים
* במחקר על מובילי שינוי סביבתי במערכת החינוך- נועם זרדז
חזרה למעלה