תיעוד ביקורים

למידה הפצה באמצעות ביקורים:
ביקור מכללת הקיבוצים, סטודנטים לתואר שני בחינוך סביבתי, הגב' איריס אלקחר
הגב' לימור לייבוביץ, מדריכה ארצית לאוריינות חזותית במרחב למידה, 7.11.13
ביקור מכללת הקיבוצים, סטודנטים שלומדים בקורס קיימות, ד"ר דיויד דוניץ, 20.11.13
ביקור מורות לאמנות כחלק מההשתלמות, הגב' סיגל הלל, 11.12.13
ביקור תלמידי בית ספר "קורצאק", פ"ת, 27.01.14
ביקור נציגי משרד החינוך מחלקת כ"א וגזברות, 8.01.14
ביקור מנהלות בתי ספר בחולון, פיתוח ייחודיות, הגב' חני גולדווסר, 19.01.14
ביקור (30) מדריכות לאמנות, סביבות למידה, למידה משמעותית באמצעות קיימות,
ביקור מכללת הקיבוצים, ד"ר אדיב גל-ראש חוג מדעים, פיתוח וטיפוח נחל
רבה- סיפור מקרה, 30.01.14
ביקור צוות מורים בי"ס סנט גוזף, רמלה, חדר מורים לומד- קיימות, הילי אגיין, 20.02.14
ביקור משלחת מרוסיה, באמצעות מרכז עופרי (שלוחת ליבה של המרכז לשיתוף
פעולה בינלאומי, משרד החוץ), חדשנות ויזמות במערכת החינוך, ד"ר שושני. 27.03.14
ביקור מכללת הקיבוצים, סטודנטים במסלול חינוך יסודי שנה ב', קורס קיימות,
ד"ר דיויד דוניץ, 27.04.14
ביקור משלחת חינוך מוויטנאם , 28.04.14
ביקור בי"ס נווה מדבר תלמידים ומורים,28.04.14
ביקור צוות מורים בי"ס "יצחק שדה", כ"ס, חדר מורים לומד- קיימות, יהל פינגר, 28.04.14
ביקור מנהלות גני ילדים במסגרת תכנית השרים, 29.04.14
ביקור משלחת מקנייה, חינוך לקיימות במערכת החינוך, משרד החוץ, 4.05.14
ביקור משלחת חינוך ממקסיקו, 5.05.14
ביקור סטודנטים ממכללת אור יהודה, מסלול חינוך, קורס קיימות, ד"ר נורית
בר יוסף, ד"ר עידן פורת 16.6.14
חזרה למעלה