ליווי וייעוץ

מפגש היועצות בי"ס "ויתקין", ראשל"צ
מפגש צוות מוביל בי"ס "ויתקין", ראשל"צ,
מפגשים במליאה בי"ס "ויתקין", כתיבת תכנית העבודה הבית ספרית, מפגש מליאה בי"ס – כתיבת תכנית ד תשע"ב, מפגשי מליאה בי"ס – עוצרים ובודקים