תוצרים בהיבט עירוני

שולחנות עגולים שיח ארצי שהתקיים גם בראש העין,
יריד קיימות עירוני שהתקיים באפק
יום כדור הארץ בעיר ראש העין
כנס עירוני "הפרדה במקור"
שימור אתרים ברה"ע – טקס הסרת הלוט
טקס השקה "הפרדה במקור" במעמד השר להגנת הסביבה
תכנית "נתיב האור", מפגשי תלמידים ברמה עירונית, כנס שנתי ארצי,