ביקורים בבית הספר תש"ע

ביקור השר להגנת הסביבה מר גלעד ארדן ונציגי משרדו
* ביקור מנכ"ל תכנית קרב למעורבות בחינוך, מטה משרד החינוך ונציג הרשות המקומית
* ביקור גף ניסוי- מרשתות בביה"ס
* ביקור מרצים וראשי יחידות של מכללת "סמינר הקיבוצים" - מובילי קיימות במכללה, קמפוס מקיים
* ביקור נציגי הרשות המקומית של הוד השרון ואנשי חינוך
* ביקור סטודנטים מתכנית המצוינים של מכללת סמינר הקיבוצים, 25.1.10, מנחה דיויד דוניץ,
* ביקור של דיויד דוניץ וליסה פרידמן: איך מחנכים לקיימות, 18.11.09
* ביקור ויום מרשתות של גף ניסוי ומנהלת הגף הגב' גנית וינשטין, 30.11.09
* ביקור של תכנית המצוינים של מכללת דוד ילין בירושלים בהנחיית אייל בלוך בביה"ס: חינוך קיימות
ומה שביניהם (כ- 30 סטודנטים), 3.1.10.
* ביקור אגף החינוך בעיריית אשקלון, מנהל בי"ס רמב"ם ואנשי צוות: המטרה קיימות בחינוך
להפוך את ביה"ס למקדם חינוך לקיימות, 21.4.10.
* ביקור נציגי הצוות החינוכי של בית ספר "נילי" עם נציגי היישוב והנהגת ההורים, המטרה בי"ס ירוק,
9.6.10.
חזרה למעלה