בוקר אקולוגי

ארגון ההוראה למידה:

ההוראה-למידה תתקיים ב-23 קבוצות למידה הטרוגניות ורב גילאיות.
כיתות א'-ב' ילמדו בכיתות האם עם המחנכות.
הנחיית הקבוצות תעשה על-ידי כל צוות המורים בביה"ס.

נושאים מרכזיים:

שאלת המחקר- דיון בשאלת המחקר, החלפת הביטוי "אחריות ציבורית" ב"אחריות קהילתית".
קיימות- דיון על השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ.
שטחים פתוחים - פארק איילון, נחלת הכלל-חוק החופים, נחל רבה- טיילת צלילי המוסיקה.

דרכי הוראה למידה:

ההוראה בכל הנושאים תעשה באמצעות הוראה למידה חוץ כיתתית, חוץ בית-ספרית, הקניית ידע, מיומנויות, התנסות ועשייה בתחומי הסביבה עם ולמען הקהילה, דיאלוג ומשחק.
חזרה למעלה