הפצת הידע

תהליכי הוראה למידה לילדי גני הילדים במהלך שנת הלימודים בנושא פסולת מוצקה:
מחזור- "רצפים בדרך הטבע" וביקורם בבית הספר.
* השתתפות בוועדה המשותפת של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה לבניית
תוכנית הוראה למידה בתחום החינוך הסביבתי.
* השתתפות במחקר של המדען הראשי של משרד ההגנה על הסביבה שמטרתו לקבוע
אינדיקאטורים ומדדים להשפעתם של בתי הספר העוסקים בתחום על הקהילות שבתוכם
הם יושבים. המחקר בודק במקביל את נקודות המבט של בית הספר ושל אנשים וגופים מתוך
הקהילה בנוגע לעשייה הסביבתית ולדרך שבה ניתן לשתף פעולה כדי לקדם נושא חשוב זה.
המחקר, המבוצע על ידי מכון הנרייטה סאלד ובשיתוף ראש אגף חינוך המשרד להגנת הסביבה.
* השתתפות בפורם חוקרי חינוך סביבתי שהתקיים בטכניון, 22.10.09
* השתתפות בפורם חוקרי חינוך סביבתי שהתקיים במכללת דוד ילין 17.1.10.
* השתתפות בכנס מצוינות חדשנות יזמות וניסוי, עיין ערך חדשנות, מחוז צפון, 2.2.10
מכללה אקדמית עמק יזרעאל. הפעלת סדנה בהנחיית צוות אפק
* השתתפות במועדון מנהלי בתי ספר ניסויים, בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך ד"ר שושני,
בית התפוצות 16.2.10
* השתתפות בוועדה העירונית לשימור אתרים בלשכת ראש העיר, 15.11.09
* השתתפות בועדת העירונית לקידום התיירות בלשכת ראש העיר, 25.11.09
* השתתפות בוועדה העירונית לאיכות הסביבה בלשכת ראש העיר, 29.11.09
* הרצאה בכנס של תת רשת השרון "פעילות בית ספרית בנחלת הכלל", באוניברסיטה
הפתוחה ברעננה, 23.12.10
* השתתפות בפורם המקדם את החינוך לקיימות במערכת החינוך שמובילים משרד החינוך
והמשרד להגנת הסביבה: בלטרון,
* השתתפות בקבוצת חשיבה לבניית אתר סבבה החדש, 3.3.10
* התלמידים ים כהן, טוהר שמחי נבחרו להנחות תכנית בוקר בתחנה אקו 99 בימי שבת
בשעה 8.00 בבוקר. התכנית מתמקדת בנושאים סביבתיים ובמתן טיפים ירוקים
למאזינים.
* השתתפות בכנס "גלוב" במכון הוולקני 15.10.09
* כנס שנתי למד"ע, מצוינות פורצת גבולות, אוניברסיטת תל-אביב, 6.4.10
* יום עיון מרכזי הפצה, תיכון ראשית, תל-אביב, 26.4.10
* השתתפות בכנס השנתי : בריאות הסביבה, בריאות האדם ומה שביניהם, במכללת
סמינר הקיבוצים, 23.3.10.
* הרצאה של מר שלמה שוהם, נציב הדורות הבאים בעבר, שופט בדימוס לקהילת העיר
בנושא קיימות, בבית הספר, 1.12.09
חזרה למעלה