הישגים

* קבלת הסמכה לבי"ס ירוק מתמיד בטקס בנוכחות שר החינוך והשר להגנת הסביבה
* מקום ראשון בתחרות פרס השרים הצטיינות בתחום החינוך לקיימות לבתי ספר ולגני ילדים על ניהול
אורח חיים מקיים, הקניית ידע לתלמידים ומעורבות סביבתית בקהילה.
* מקום שלישי בחידון התנ"ך העירוני נציגינו: טוהר שמחי ואיתמר עמיר, בהנחיית הגב' רויטל ערמון.
* פרס חיינוך ארצי לעיר ראש העין, ועדת הפרס התקבלה והתארחה ב"אפק", בי"ס אקולוגי ניסוי
* שדרוג חצר בית הספר לחצר הקיימות
* מקום שני בהקלדת נתוני תכנית "הגלוב"
חזרה למעלה