חברת הילדים

חברת הילדים נבחרת בכל תחילת שנת לימודים בתהליך בחירות דמוקרטי. מטרת כל הקבוצות שבחברת הילדים לפעול לרווחת תלמידי ביה"ס והקהילה. בכל הקבוצות מתמקדים בנושא של ערכים: מנהיגות, אחריות, מעורבות ופיתוח תחושה של שייכות ועשייה.
הקבוצות שפועלות השנה :
* מועצת תלמידים – מנחה המורה אביטל יעקובי
* נוער שוחר בעלי-חיים – מנחה הגב' רוני דיין
* נאמני תקשורת – מנחה מר' אלדד
* נאמני מחזור (א'-ג'), (ד'-ו') – מנחות המורות מלכה רוטשילד ואורנה אברהם
* נאמני ספרייה – מנחה הגב' כלנית
* תזמורת חליליות – מנחה הגב' דבורה הירש
* מנהיגים סביבתיים – מנחה הגב' יהלום לוי
* חונכות ילדי הגן – מנחה הגב' אורית ברג
* אוצרי אמנות –מנחה הגב יהודית יטאח
* עיתונאים צעירים- מנחה הגב' טובה גרוס
* מקהלת ביה"ס – מנחה הגב' דבורה הירש