הישגים

* פרס גלובוס ירוק מארגון חיים וסביבה על מצוינות בחינוך לקיימות.
* מקום ראשון בתחרות היישובית של "פוסטר השלום- השלום מתחיל ממני"