חברת הילדים

חברת הילדים נבחרת בכל תחילת שנת לימודים בתהליך בחירות דמוקרטי. מטרת כל הקבוצות שבחברת הילדים לפעול לרווחת תלמידי ביה"ס והקהילה. בכל הקבוצות מתמקדים בנושא של ערכים: מנהיגות, אחריות, מעורבות ופיתוח תחושה של שייכות ועשייה.
הקבוצות שפועלות השנה :
* מועצת תלמידים – מנחה הגב' אביטל יעקובי
* נוער שוחר בעלי-חיים – מנחה הגב'
* נאמני תקשורת – מנחה מר אלדד
* נאמני מחזור (א'-ג') – מנחה הגב' אורנה אברהם
* נאמני מחזור (ד'-ו') – מנחה הגב' מלכה רוטשילד
* תזמורת חליליות – מנחה הגב' דבורה הירש
* מנהיגים סביבתיים – מנחה הגב' יהלון לוי
* חונכות ילדי הגן – מנחה הגב' אורית ברג
* אוצרי אמנות – מנחה הגב' יהודית יטאח
* מקהלת ביה"ס – מנחה הגב' דבורה הירש