הפצת הידע

* לילדי גני הילדים במהלך שנת הלימודים בנושא פסולת מוצקה: מחזור- "רצפים בדרך הטבע".
* לנציגי העירייה במפגש של הרשת הירוקה (אפק, צורים, נופים) העירונית שבו הוגש דוח המחזור
שנכתב ע"י התלמידים לראש העיר.
* למשתתפים בוועדה המשותפת של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה לבניית תוכנית
הוראה למידה בתחום החינוך הסביבתי.
* לאזרחי המדינה שצפו בכתבה של ערוץ 10 "בתי ספר ירוקים" שתארה את בי"ס "אפק".
* השתתפות בארגון כנס חינוך ארצי "שנה ירוקה" פיתוח בר קיימא בסימן מיחזור במעמד שרת החינוך.
תלמידי ביה"ס הופיעו בקטע אמנותי, מנהלת ביה"ס סיפרה על בי"ס הפועל לחינוך לקיימות, בכפר
הירוק.
* השתתפות בשולחן עגול של שרת החינוך עם הארגונים הירוקים בישראל במטרה לרתום אותם לעשייה,
בלשכת השרה בירושלים
* השתתפות בשולחן עגול של שרת החינוך עם ארגונים עסקיים בישראל במטרה לרתום אותם לעשייה,
בלשכת השרה בתל-אביב
* השתתפות בכנס פתיחת שנת הלימודים תשס"ט, עיר מקיימת, הרשת הירוקה במכללה האקדמית של
תל-אביב יפו. מנהלת ביה"ס הציגה את העשייה הבית ספרית בסדנה.
* השתתפות בכנס השנתי של המרכז הארצי למדע "בשביל הקיימות, המורה גולדי לב ומנהלת
ביה"ס הציגו את העשייה הבית ספרית בסדנה.
* השתתפות בסמינר בכירים "חינוך לקיימות", באשקלון שהתקיים בשיתוף משרד החינוך ומרכז השל.
* יום עיון יישובי ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ב"אפק"
* הרצאה של נציג ביה"ס במרכז "קרם", בירושלים, בנושא חינוך לקיימות
* כתבה בערוץ 10- בית הספר השתתף בכתבה שכותרתה הייתה: בתי ספר ירוקים
* כתבה בעיתון "ישראל היום", יום שני, י' באב תשס"ח, 11.8.08, גיליון מספר 261,
חינוך אקולוגי – הטרנד הירוק עולה כיתה.
* ראיון של מנהלת ביה"ס לרדיו 99 לתכנית הבוקר של מרב
* פרסום מאמר בכתב העת "אאוריקה", גיליון מספר 26, ניסן תשס"ח, אפריל 2008, "אפק" בית ספר
אקולוגי כמנוף לאחריות ועשייה קהילתית