ביקורים בבית-הספר

* ביקור המפקח על תכנית ה"גלוב" – מר פריד חמדן
* ביקור מנהלת גף ניסוי – הגב' גנית וינשטיין
* ביקור מנהלי בתי-הספר בראש-העין ונציגי מחלקת החינוך בעירייה
* ביקור המפקח על פינות חי, מר בנצי דבש
* ביקור מנהלים וצוותי הוראה של בתי-ספר מאזור נתניה בליווי המפקחת הכוללת
* ביקור מנהלים וצוותי הוראה במסגרת קורס שואפי ניסוי, מחוז חיפה
* ביקור נציגי תחרות "קריה יפה"
* יצירת קשר עם חברת "אביב" בראש-העין לקראת שותפות עתידית.