פסולת מוצקה

פסולת מוצקה – תשס"ו
בשנת הלימודים תשס"ו למדו כל תלמידי בית-הספר את נושא: פסולת מוצקה ב- 12 שיעורים.
התלמידים למדו בקבוצות: בכיתות א' היו 4 קבוצות, בכיתות ב'- היו 4 קבוצות ובכיתות ג'-ד' היו 8 קבוצות, בכיתות ה'-ו' היו 8 קבוצות. את כל הקבוצות הנחו מורות מצוות בית-הספר. הנושא כלל את ההגדרות למושג פסולת מוצקה, סוגי פסולת, דרכי טיפול בפסולת: שימוש חוזר, מחזור, הפחתה, הטמנה, הפקת אנרגיה, וחקיקה. בדרכי הטיפול בפסולת מוצקה התמקדה ההוראה למידה על המחזור כדרך טיפול בפסולת מוצקה. במהלך השיעורים נבדקו היתרונות בדרך טיפול זו, כמו: הפחתה של כמות פסולת, שימוש מושכל במוצרים, העברה של פריטים שאין לי שימוש בהם, חסכון כלכלי, שמירה על משאבים, פתרון מהיר יעיל וכלכלי להפחתה משמעותית בכמות הפסולת, הקטנת כמות הפסולת המיועדת להטמנה, הקטנת השימוש בקרקע להטמנה, חיסכון לתעשייה כתוצאה מצמצום ייבוא חומרי גלם, צריכה של מוצרים שניתנים למחזור. וגם החסרונות של המחזור כגון: מפגעי רוח, לכלוך וזבל- זיהום קרקע, חלחול וזיהום מי תהום, האתרים מלאים, מחסור בשטחים, נימבי, זיהום האטמוספירה, נזק לטווח ארוך, עלות שיקום אתר גבוהה.
כמו כן נלמדו מעגל מחזור, אפשרויות מחזור, חומרים למחזור. בנוסף נחשפו התלמידים לסמלי מחזור ומוצרים ידידותיים לסביבה. התלמידים למדו אודות זמני ההתכלות של מוצרים שונים. אוצר המילים בנושא הורחב השימוש במושגים כגון: מחזור, פסולת, אשפה, אורגני, קומפוסט, הטמנה, שימוש חוזר, הפחתה, הפקת אנרגיה, פיקדון, מוצר, חומר גלם.
במהלך הלמידה ערכו התלמידים ניסויים שבדקו זמני התכלות של חומרים ועוד. תלמידי כיתות ג'-ד' ניסחו כתבו ופירסמו כרזות שמטרתם הייתה העלאת מודעות הציבור לחשיבות הפחתת השימוש בניילון. את הכרזות תלו הנתלמידים בתערוכה שהתקיימה בקניון "הסלע".
תלמידים רבים בבית-הספר לקחו חלק בניקיון ואחזקה של מגוון הסביבות בחצר בית-הספר.
חזרה למעלה