דף מושגים

מושגים – נאמני מחזור
1. אזרחות
2. איכות הסביבה
3. אתרים לאיסוף פסולת
4. המשרד לאיכות הסביבה
5. התכלות
6. זבל
7. זבל אורגני
8. זיהום
9. חומר בלתי מתכלה
10. חוק הפיקדון
11. חומר מתכלה
12. חומרים מאכלים
13. חומרים מסוכנים
14. מיזעור
15. מיחזור
16. מפגעים
17. מרכז מיחזור
18. סביבה
19. שימור
20. שימוש חוזר
חזרה למעלה