תאור התפקיד

מבוא
חשיבותו הרבה של הקשר בין בני אדם לבע"ח מביאה לשילוב גובר והולך של בע"ח בסביבות מגוונות. כדי ששילובם של בע"ח בסביבות השונות יצליח, וכדי לחנך לאנושיות ולסובלנות לאנשים ולבע"ח עלינו להתייחס בכובד ראש לצרכים של בע"ח.
קבוצת נוער שוחר בע"ח תפעל לבדיקה ומיפוי של צרכי בע"ח ולבניית תוכנית לטיפול בהם.
בתשס"ג - בניית הסביבה
בתשס"ג נבנתה בבית-הספר סביבה לגידול בעלי-חיים. סביבה זו נבנתה תוך התייחסות להיבטים כגון: מבנה פני השטח, סביבת מגורים,בית-הספר, טמפרטורה, צל, ריח, רעש וכו'.
בניית הסביבה הסתיימה בחודש יוני 2003.
הפורם השני שהתנהל באתר האינטרנט בהשתתפות כל תלמידי בית-הספר התמקד בהצעות לרכישת בעלי-חיים לפינת החי על-פי משפחות בעלי-החיים הבאות:
1. משפחת הזוחלים: צב יבשה, חרדון, זיקית, נחש, לטאה . . .
2. משפחת היונקים: קיפוד, נמיה, ארנב, אוגר, איגואנה, שרקן, כלב, עכבר, גרביל, עז, כבשה, סוס פוני, צינצילה, טוס . .
3. משפחת העופות: תוכי, אווז, תרנגול, ברוז, נשר . . .
התלמידים הציעו לרכוש נציגים מכל אחת ממשפחות בעלי-החיים המתאימים לסביבה שבחצר ביה"ס. תוך שהם מתייחסים לקריטריונים כגון: מזג אוויר, מגוון המינים, עלויות רכישה ואחזקה, גודל, בטיחות, החיים בצוותא, חוקי עזר עירוניים בנושא בע"ח, יופי, מגע, ריח . . ולהחלטה לרכוש בעלי חיים צמחוניים בלבד.
באחריות נוער ששוחר בעלי-חיים
התלמידים שיבחרו לקבוצת נוער שוחר בע"ח יהיו האחראים על הסביבה ובע"ח שבתוכה. במהלך השנה תיבנה תוכנית עבודה ע"פ שלושה עקרונות שהם: צורכי בע"ח, רווחת הלומד, רווחת המטפלים.
תוכנית זו תהיה תכנית ראשונית שיערכו בה שינויים בהתאם לצרכים בשטח.
קבוצת נוער שוחר בעלי חיים תיפגש אחת לשבוע עם המורה הגב' גולדי לב בשעה נוספת לאחר הלימודים על-פי המועד שיקבע.
כמו כן יצטרכו להקדיש מזמנם לטיפול השוטף (בוקר, צהרים וחגים) בבע"ח. התלמידים יתבקשו להדריך בכיתותיהם במטרה לשתף את כלל האוכלוסיה בתהליכי גידול בעלי-חיים.
מכל כיתה יבחרו 2 תלמידים (בן+בת) נשתדל לפעול למען שיוויון.
אנו קוראים למערכת בחירות הוגנת ומכבדת.
חזרה למעלה