בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תזמורת בית-הספר תש"ע

תזמורת החליליות
מנחת הקבוצה: הגב' דבורה הירש
מועד המפגשים: יום רביעי, שעה שביעית, ביום שישי , שעה חמישית.
מטרות הקבוצה:
1. הרחבת מאגר היצירות לנגינה של התזמורת.
2. הרחבת סוגי היצירות והסגנונות.
3. תרגול נגינה בקבוצה תוך האזנה למנגנים השונים.
4. ייצוג ביה"ס באירועים בית-ספריים וקהילתיים.
דרכי הפעולה:
1.הכרות עם יצירות מוסיקליות מודרניות של הלהקות: Beatles ,Abba, The
2. הכרות עם יצירות מוסיקליות קלאסיות .
3. שימוש בסוגים שונים של חליליות (סופרנינו, סופרן, אלט, טנור ובאס).
4. הופעות ביער ראש העין ביום "חג בטבע" לקראת ט"ו בשבט.
שמות חברי הקבוצה:
ניב בן- שמואל ד'1, בן עודני ה'1, אופיר שמע ה'2, מתן עמוס ה'3 שחר עומר ה'3, נועם גורי ו'2, רון פלד ו'2, מאור אגבבה ו'2, טוהר שמחי ו'2
חזרה למעלה